Rotator - top - pages

Skontaktuj się z nami

PILGAZ Sp. z o.o.

Ul. Margonińska 2
64-920 Piła

telefon: 67 213 04 14
             67 212 71 55
e-mail: pilgaz(at)pilgaz.pl

Firma Pil-Gaz w fachowym piśmie Forum Eksperta – zobacz w jakiej dziedzinie mamy największe doświadczenie w kraju

Forum Eksploatatora 03/2010

Autor: mgr inż. Małgorzata Sypuła


W niniejszym artykule dokonano przeglądu instalacji do suszenia osadów zaprojektowanych przez firmę dr inż. Romana Sobczyka EKOTOP z Piły, wykorzystujących odnawialne źródła energii: słońce, ciepło gruntu, ścieków, ciepło z chłodzenia kogenaratorów, ciepło ze spalania biogazu.


Począwszy od 2007 roku do dnia dzisiejszego firma zaprojektowała 12 hal suszarniczych: Dziarny k. Iławy (1 hala; użytkownik: Wodociągi Iławskie Sp. z o.o.), Kozienice (1 hala; użytkownik: Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach), Żary (3 hale; użytkownik: Spółka Wodno-Ściekowa „Złota Struga”), Żagań (3 hale + magazyn osadu odwodnionego; użytkownik: Spółka Wodno-Ściekowa „Bóbr”; Lubawa (1 hala; użytkownik: PWiK  Sp. z o.o. w Lubawie), Myszków (2 hale, użytkownik: ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie), Kłodzko (2 hale, użytkownik: Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.). Aktualnie projektowane są cztery kolejne instalacje.


Wszystkie dotychczasowe suszarnie są obiektami podobnymi do szklarni ogrodniczych z dwuspadzistym dachem o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie, pokrytej lekkim tworzywem poliwęglanowym. Zastosowana technologia suszenia prowadzona jest w układzie liniowym z wykorzystaniem nawowych przegarniaczy osadu. Dostawa osadu do suszarni realizowana jest automatycznie z wykorzystaniem układów dozujących bądź dozująco-rozprowadzających lub z wykorzystaniem ładowarki czołowej. Odbiór suszu osadowego prowadzony jest ładowarką czołową.


Wentylacja hal prowadzona jest w układzie grawitacyjno-wymuszonym poprzez uchylne okna kalenicowe, wentylatory promieniowe umieszczone wewnątrz, pod dachem hali, bądź klapy wentylacyjne w jej szczytach .
Urządzenia do zadawania osadu, przerzucania oraz wentylatory zasilane są energią elektryczną – dostarczaną z zewnątrz. W przypadku suszarni w Dziarnach własną energią wytwarzaną przez kogeneratory zasilane biogazem.
W przypadku instalacji posiadających wspomaganie suszenia prowadzone ono jest za pomocą ogrzewania posadzkowego. W instalacjach tych do zasilania posadzki zastosowano indywidualne systemy bazujące na odzysku ciepła, które dobierane są w zależności od lokalnych możliwości oczyszczalni.
Najbardziej rozbudowany, pozwalający na dywersyfikację możliwości wykorzystania różnych źródeł energii układ zasilania posadzki posiada suszarnia w Dziarnach.


Ideą  firmy EKOTOP w dalszych pracach projektowych jest dopracowanie autonomicznego układu zasilania suszarni, uniezależniającego pracę instalacji od jakichkolwiek źródeł energii konwencjonalnej.  Pod uwagę brane są fotowoltaiczne i wiatrowe systemy wytwarzania energii elektrycznej.


Pierwsza słoneczna suszarnia osadów zaprojektowana przez firmę EKOTOP z Piły w miejscowości Dziarny k. Iławy oddana została do użytku w 2007 roku. Suszarnia ta jest instalacją hybrydową wykorzystującą energię słońca (efekt cieplarniany) oraz inne niekonwencjonalne źródła energii wykorzystywane do ogrzewania posadzki. Są to: energia ścieków oczyszczonych, gruntu, energia z chłodzenia kogenaratorów. Parametry techniczne suszarni umożliwiają wysuszenie osadów odwodnionych o początkowej zawartości suchej masy (ok 19%) i ilości 3000 Mg/rok. Zakładana końcowa sucha masa suszu, średnio > 60%. Hybryda ta funkcjonuje od 2007 roku i wg informacji uzyskanych od eksploatatora – Wodociągów Iławskich, w ubiegłym roku wysuszyła ponad 3700 Mg osadów o początkowej zawartości suchej masy nie przekraczającej 14%. Uzyskany średni wynik suchej masy osadu wychodzącego z suszarni oscylował w granicach 60%. Suszarnia zaprojektowana została jako jednonawowa hala o wymiarach 128 x 12 m i ok 6 m wysokości w kalenicy z przewyższeniami na szczytach umożliwiającymi łatwiejszy załadunek osadu i rozładunek. Załadunek osadu do hal realizowany jest w przypadku tej suszarni z wykorzystaniem zespołu przenośników spiralnych, które odbierają odwodnione mechanicznie osady bezpośrednio spod wirówki i zadają na początek hali. W przypadku instalacji do odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych po raz pierwszy zastosowano nietypowy, autorski pomysł kolektora dolnego źródła ciepła umieszczonego wewnątrz osadnika wtórnego, którego skuteczność potwierdzona została ponad 2-letnim okresem eksploatacji. Suszarnia pracuje w układzie całorocznym. W przypadku ujemnych temperatur zabezpieczenie przed zamarznięciem osadu stanowi ogrzewana posadzka.
W tym samym roku wybudowana została też suszarnia do produkcji „paliwa alternatywnego” na oczyszczalni w Kozienicach. Instalacja ta do suszenia osadów wykorzystuje jedynie energię słoneczną. Suszarnia zaprojektowana została jako jednonawowa hala o wymiarach 60 x 12 m i ok 6 m wysokości w kalenicy z przewyższeniami na szczytach umożliwiającymi łatwiejszy załadunek osadu i rozładunek. Załadunek osadu  i rozładunek suszu prowadzony jest ładowarką czołową. Suszarnia zaprojektowana została do wysuszenia osadów w ilości 650 Mg/rok. W 2009 roku oddano do eksploatacji suszarnię na oczyszczalni ścieków „Złota Struga” w Żarach. Instalacja składa się z trzech, jednonawowych  hal suszarniczych, każda  o wymiarach 116 i szerokości 12 m wysokość w kalenicy ok. 6 m. Osad zadawany i odbierany jest ładowarką czołową. Suszarnia efektywnie pracuje jedynie w miesiącach ciepłych i zaprojektowana została do wysuszenia 3574 Mg osadów rocznie. W miesiącach zimowych, suszenie ustaje, w zależności od panujących temperatur.


W styczniu 2010 roku oddano do użytkowania suszarnię na oczyszczalni ścieków w Myszkowie. Suszarnię zaprojektowano jako jednonawową hybrydę wykorzystująca energię słoneczną (efekt cieplarniany) i energie ścieków oczyszczonych do ogrzewania posadzki. Suszarnia posiada wymiary 116 x 12 m szerokości. W układzie zaprojektowano 2 hale przeznaczone do wysuszenia 4 237 Mg osadów rocznie. Aktualnie wybudowano jedną halę suszarniczą.


Suszarnia pracuje w układzie całorocznym (tegoroczna zima pokazała, że osady nie zamarzają.
Najnowsza suszarnia powstaje na oczyszczalni w Kłodzku . Mam nadzieję, że w momencie kiedy będziecie w rękach trzymać niniejszy, targowy numer FE trwał będzie rozruch suszarni.


W realizacji zaprojektowanych obiektów, jako podwykonawcy większości prac  budowlanych, konstrukcyjnych i realizacji ogrzewanych posadzek była firma ZAKŁAD BUDOWLANY Waldemar Zawadzki z Iławy. Systemy odzysku ciepła i zasilania posadzek dla suszarni w Iławie, Myszkowie i Kłodzku wykonywała firma PILGAZ Kazimierz Grzesiak z Piły. Firmy te aktualnie posiadają największe w kraju doświadczenie  w budowie tego typu instalacji.

 

Źródło

powrót