Studnie głębinowe

Miasto Kaczory

Styczeń 2023, Kaczory

Stacja uzdatniania wody

Czas realizacji: 4 miesiące
Zakres prac: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory i Morzewo w tym: wykonanie studni głębinowej, montaż obudowy nadziemnej studni głębinowej, wykonanie sieci wodnych, wykonanie płyt fundamentowych pod 2 zbiorniki retencyjne, montaż dwóch zbiorników retencyjnych.

Inwestor prywatny

2018, Skórka

Rezydencja 500 m2

Montaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym montaż: pomp ciepła w funkcji grzania wraz z ogrzewaniem płaszczyznowym, insatalacje wodno - kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody ze studni głębinowej.
Poszukujemy pracowników
Zobacz nasze realizacje

© 2024   PILGAZ Sp. z o.o.

Projekt i realizacja MYKK